Joseph Avins

Joseph Avins

February 7, 2019

1 data files

Data Files Contributed

Motor Format Source Updated
AeroTech D24T RASP cert February 1, 2022

Rockets Entered

Name Body Diam Weight MMT Diam MMT Len
Dead Weight 55 mm 150 g 18 mm 80 mm
Office Supplies 49 mm 146 g 24 mm 95 mm
Office Supplied with Adapter 49 mm 151 g 18 mm 74 mm
6 incher 170 mm 100.00 lb 161 mm 957 mm
Slova Ukraini 100 mm 11.7 oz 24 mm 95 mm
Slova Ukraini 100 mm 11.7 oz 18 mm 95 mm